ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΙΚΙ

Αδημοσίευτο
Εκτύπωση

Ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι καλεί τα μέλη του στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην έδρα του συλλόγου 28ης Οκτωβρίου 4 στον Καρέα, με θέμα : Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2017 και Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση επ΄ αυτών και έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2017. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία των μελών η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 12 Μαρτίου στις 18.00 στην έδρα του Συλλόγου 28ης Οκτωβρίου 4 στον Καρέα.