Σκοποί

Εκτύπωση

Συγκεκριμένοι Σκοποί του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι είναι : 

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα παρακάτω :

Φιλοσοφία του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι :