Διεύθυνση:
Αθήνα
Αττική
Άλλες πληροφορίες:

Πτυχίο Ψυχολογίας, Συγγραφέας, Διαισθητικές Αναγνώσεις δυναμικών τεχνικών "Theta Healing", "Reiki 2oυ Βαθμού"

© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.