Σκοποί


Συγκεκριμένοι Σκοποί του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι είναι : 

 • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει τις αρχές για τη διδασκαλία του Ρέικι.
 • Να δίνει διπλώματα σε μαθητές και δασκάλους.
 • Να συντάξει και να εκδώσει εγχειρίδια για τη διδασκαλία του Ρέικι.
 • Να ενθαρρύνει τη δημιουργία ομάδων στήριξης, όπου οι άνθρωποι μπορούν να δίνουν και να λαμβάνουν θεραπείες Ρέικι.
 • Να ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι δάσκαλοι του Ρέικι εάν έχουν την επιθυμία.
 • Να ερευνά για πληροφόρηση γύρω από το Ρέικι και να δημιουργεί καινούργιες τεχνικές που να αναβαθμίζουν και να εξελίσσουν τη χρήση του.
 • Να αναγνωρίζει ανοιχτά το έργο που γίνεται από τους θεραπευτές του Ρέικι και τους δασκάλους, ανεξάρτητα από ποια σχολή Ρέικι προέρχονται.
 • Να ενισχύσει τη φιλική συνεργασία μεταξύ των θεραπευτών του Ρέικι και των δασκάλων για τη θεραπεία τους και τη θεραπεία του πλανήτη με τη χρήση του Ρέικι.
 • Επίσης, σκοπός του συλλόγου είναι η ηθική εξύψωση όσων έχουν έφεση στη θεραπεία, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 • Να διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες πάνω σε θέματα θεραπευτικής.
 • Να προωθεί την με φυσικό τρόπο διατήρηση και βελτίωση της υγείας του σώματος και του πνεύματος των συμμετεχόντων, την απόκτηση και τελειοποίηση ικανοτήτων, την προσφορά ψυχαγωγίας τους, την ανάπτυξη των συμμετεχόντων κοινωνικά και ηθικά και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα παρακάτω :

 • Η οργάνωση εκδηλώσεων (ομιλιών, ειδικών μαθημάτων, σεμιναρίων) με θεραπευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση γιορτών, εκδρομών, κατασκηνώσεων κλπ.
 • Η εξεύρεση και εξασφάλιση εντευκτηρίων, αιθουσών σεμιναρίων και λοιπών χώρων, ακόμη δε και για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών και αλλοδαπών σωματείων, ομοσπονδιών.
 • Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του Ρέικι στην Ελλάδα.

Φιλοσοφία του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι :

 • Τιμιότητα στην συμπεριφορά και τις συναλλαγές και διαύγεια στη σκέψη.
 • Προθυμία να αναγνωρίζει ο κάθε συμμετέχων την προκατάληψη για τον εαυτό του και να την αντικαθιστά με την αλήθεια και την αγάπη και η προώθηση της συμπόνιας σε όσους επιλέγουν να μην το κάνουν αυτό.
 • Αναγνώριση της αλήθειας του καθενός μας χωρίς κριτική ή κατάκριση.
 • Σεβασμός του δικαιώματος του άλλου να έχει τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις.
 • Εκτίμηση της γνώσης που λαμβάνουμε από την εμπειρία και την εσωτερική καθοδήγηση παρά από τις διδασκαλίες της εξουσίας.
 • Άνοιγμα στα αποτελέσματα, όποια και να είναι αυτά, παρά νοητική προσκόλληση σε αυτά που θέλουμε εμείς.
 • Ανάληψη της ευθύνης για τον εαυτό μας και για τη στάση μας στη ζωή.
 • Αναγνώριση ότι εμείς δημιουργούμε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που επιφέρουμε στον εαυτό μας.
 • Πίστη ότι ο καθένας μας έχει τις δικές του δυνάμεις και ικανότητες προκειμένου να λύσει τα προβλήματά του.
 • Αξιοποίηση των αρνητικών και θετικών εμπειριών προκειμένου να θεραπευόμαστε και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι.
 • Ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στην ανώτερη δύναμη, ανεξάρτητα από το όνομα που επιλέγει καθένας από εμάς να την ονομάσει.
 • Επίτευξη της ανιδιοτελούς αγάπης, της αγάπης χωρίς όρους, σαν ανώτερο στόχο έκφρασης της ύπαρξής μας.
© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.