Αρχές & Βαθμοί του Ρέικι

Oι αρχες του ρέικι είναι :

Μόνο για σήμερα:

Μην θυμώνεις
Μην ανησυχείς
Να είσαι ευγνώμων
Κάνε τα καθήκοντά σου πλήρως
Να είσαι καλός με τους άλλους

Kyo dake wa

Ikaruna
Shin pai – suna
Kan sha shite
Gyo o hageme
Hito ni shinsetsu ni

Οι βαθμοί του ρέικι :

 

❋  1ος βαθμός
❋  2ος βαθμός
❋  βαθμος 3α
❋  βαθμός 3β (δασκάλου)

Οι βαθμοί δίνονται ξεχωριστά , ποτέ ολοι μαζί και οχι εξ αποστάσεως, παρα μόνο αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη η σοβαρός κίνδυνος για τηνυγεία και την ζωή του ατόμου.

© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.