Ο ορισμός της συμπόνιας

compassion 2Συντάχθηκε απο τον Δαλάι Λάμα .

Επιλέχθηκε απο τον Δημήτρη Χωματά

Θα ήθελα να εξηγήσω την έννοια της συμπόνιας, που συχνά παρερμηνεύεται :

Η αυθεντική συμπόνοια δεν στηρίζεται στίς δικές μας προσδοκίες, μάλλον βασίζεται στα δικαιώματα του άλλου

Ανεξάρτητα απο το αν ο άλλος είναι στενός φίλος η εχθρός,

εφόσον αυτό το άτομο προσπαθεί για την ειρήνη και την ευτυχία και προσπαθεί να ξεπεράσει την ταλαιπωρία,

τότε σε αυτή την βάση μπορούμε να αναπτύξουμε γνήσιο ενδιαφέρον για τα προβλήματα του-της.

Αυτό είναι αυθεντική συμπόνοια.

Συνήθως αποκαλούμε συμπόνοια το ενδιαφέρον μας για ενα στενό μας φίλο.

Αυτό όμως δεν είναι συμπόνοια αλλά σύνδεσμος.

Ακόμα και ενας γάμος που γίνεται λόγω ενός συνδέσμου, κρατάει μικρό χρονικό διάστημα επειδή δεν υπάρχει το αίσθημα της συμπόνοιας.

Υπάρχει μόνο αυναισθηματικός σύνδεσμος που στηρίζεται στίς προσδοκίες.

Οταν ο μοναδικός δεσμός μεταξύ φίλων είναι η προσκόληση, ακόμα και ενα μικρό θέμα μπορεί να αλλάξει την σχέση.

Μόλις ο σύνδεσμος της προσκόλησης χαλαρώσει η φιλία διαλύεται επειδή βασίστηκε αποκλειστικά στήν προσδοκία.

Είναι δυνατόν να υπάρχει συμπόνια δίχως δέσιμο και ομοίως να υπάρχει θυμός χωρίς μίσος.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να αποσαφηνίζεται η διαφορά μεταξύ της συμπόνοιας με την εξάρτηση καθώς και η διαφορά μεταξύ θυμού και μίσους.

Η σαφήνεια είναι χρήσιμη στην καθημερινότητα μας και τις προσπάθειες μας για την παγκόσμια ειρήνη.

Θεωρώ οτι αυτές είναι οι πνευματικές αξίες για την ευτυχία όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα απο το αν κάποιος είναι πιστός η μη πιστεύων.


Tenzin Gyatso, ο Δαλάι Λάμα

© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.