Συγκεκριμένοι Σκοποί του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι είναι : 

  • Να δημιουργήσει και να διατηρήσει τις αρχές για τη διδασκαλία του Ρέικι.
  • Να δίνει διπλώματα σε μαθητές και δασκάλους.
  • Να συντάξει και να εκδώσει εγχειρίδια για τη διδασκαλία του Ρέικι.
  • Να ενθαρρύνει τη δημιουργία ομάδων στήριξης, όπου οι άνθρωποι μπορούν να δίνουν και να λαμβάνουν θεραπείες Ρέικι.
  • Να ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι δάσκαλοι του Ρέικι εάν έχουν την επιθυμία.

Δεοντολογία για Πρακτικούς και Δασκάλους Ρέικι του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι

Κατανόηση, εφαρμογή και τήρηση των 5 Αρχών του Ρέικι :

Μόνο για σήμερα:                                                        Kyo dake wa (κιο ντακο βα)

  • Μην θυμώνεις                                               Ikaru- na (ικαρου – να)
  • Μην ανησυχείς                                              Shinpai su-na (σιμπαε σου – να)
  • Να είσαι ευγνώμων                                       Kansha shite (κανσα στε)
  • Κάνε τα καθήκοντά σου πλήρως                  Gyo hage me (γκεο ο χαγκε με)
  • Να είσαι καλός με τους άλλους                     Hito ni shinsetsu ni (χιτο νι σιτζεσο νι)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.