Διδασκαλία ΡΕΙΚΙ

logo

Ελάχιστες Προϋποθέσεις για τη Διδασκαλία του Ρέικι εγκεκριμένες από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ρέικι

Με την εγγραφή σας στόν σύλλογο δηλώνετε ρητά οτι αποδέχεστε τις ελάχιστες προυποθέσεις που εχει θέσει ο σύλλογος

* Οι βαθμοί του Ουσούι Ρέικι δίνονται ξεχωριστά και όχι μαζί (δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο το άτομο να πάρει 2 ή 3 βαθμούς μαζί σε ένα σεμινάριο)
* Δεν υποσχόμαστε θεραπεία
* Δεν δίνονται εξ αποστάσεως μυήσεις Ουσούι Ρέικι παρά μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας
* Δεν υποβιβάζουμε, ούτε υπερεκτιμούμε την αξία του Ουσούι Ρέικι σε σχέση με άλλα συστήματα Ρέικι

 

Πρώτος Βαθμός Ρέικι

Διαρκεί συνήθως 2 ημέρες και γίνεται σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο.

Περιλαμβάνει:

* Τι είναι το Ρέικι και τι μας προσφέρει.
* Η ιστορία του Ρέικι και του Μικάο Ουσούι.
* Οι 5 Αρχές του Ρέικι.
* Δίνονται οι Συντονισμοί («ενεργειακές ενδυναμώσεις», «εναρμονίσεις» ή «μυήσεις») που ανοίγουν τα κανάλια στο σώμα ώστε να μπορούμε να διοχετεύουμε την καθαρή και ζωογόνο ενέργεια με το απαλό και φυσικό άγγιγμά μας.
* Αυτοθεραπεία: Διδάσκονται θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα μας ώστε να κάνουμε ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι στον εαυτό μας.
* Εξάσκηση Αυτοθεραπείας.
* Συνεδρία Ρέικι σε άλλα άτομα: Διδάσκονται οι θέσεις των χεριών πάνω στο σώμα ώστε να κάνουμε ολοκληρωμένη συνεδρία Ρέικι σε κάποιο άτομο.
* Ανταλλαγή Ρέικι.
* Μπορεί να δοθούν Διαλογισμοί ή άλλες Τεχνικές Ρέικι (Παραδοσιακές / Ιαπωνικές ή Σύγχρονες / Δυτικές)
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνήθως συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας 21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Δεύτερος Βαθμός Ρέικι

Διαρκεί συνήθως 2 ημέρες και γίνεται σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο.

Περιλαμβάνει:

* Επιπλέον Συντονισμούς που δυναμώνουν τη ροή της ενέργειας (Μύηση Δευτέρου Βαθμού).
* Διδάσκονται τα τρία παραδοσιακά σύμβολα του Ρέικι και οι χρήσεις τους και γίνεται εξάσκηση σε αυτά.
* Δίνονται Διαλογισμοί ή Τεχνικές Ρέικι (Καθαρισμός Χώρου, Καθαρισμός των Τσάκρας, Ρέικι από Απόσταση, Ρέικι σε Καταστάσεις και Στόχους, Ρέικι στο Παρελθόν και στο Μέλλον, Πλανητική Θεραπεία κ.λπ.)
* Εξάσκηση σε Τεχνικές (Ρέικι από Απόσταση)
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνήθως συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας 21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Τρίτος Βαθμός Ρέικι

Διαρκεί συνήθως 3-7 ημέρες ή γίνεται σε αρκετές συναντήσεις με το Δάσκαλο. Μπορεί να γίνει σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο.

Επίσης, συχνά χωρίζεται σε δύο μέρη: Ρέικι 3Α, ή «επίπεδο Μάστερ-Πρακτικού» και Ρέικι 3Β ή «επίπεδο Μάστερ-Δασκάλου».

ΡΕΙΚΙ 3 Α ή επίπεδο Μάστερ - Πρακτικού

Περιλαμβάνει:

* Επανάληψη του Πρώτου και του Δεύτερου Βαθμού Ρέικι.
* Διδάσκεται το παραδοσιακό μάστερ σύμβολο Ρέικι, οι χρήσεις του και γίνεται εξάσκηση σε αυτό.
* Δίνεται η τελευταία Μύηση του Ρέικι που δυναμώνει τη ροή της ενέργειας (Μύηση Μάστερ Επιπέδου).
* Γίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι (Προχωρημένες Τεχνικές Μάστερ)
* Συνήθως συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας 21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.

ΡΕΙΚΙ 3 Β ή επίπεδο Μάστερ – Δασκάλου

Περιλαμβάνει:

* Πιθανή επανάληψη του Πρώτου και του Δεύτερου Βαθμού Ρέικι.
* Διδάσκεται το πως γίνονται οι συντονισμοί Ρέικι σε όλα τα επίπεδα.
* Πως γίνεται η διδασκαλία και των τριών επιπέδων Ρέικι.
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνήθως συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας 21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης

© 2017 Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέικι

Επιλογές Χρήστη

Πιέστε ≡ για να εμφανιστεί το μενού.